Dierenasiel Kn-H - Welkom
Dierenasiel Kn-H - Contact
Dierenasiel Kn-H - U vindt ons hier
Dierenasiel Kn-H - Links
Dierenasiel Kn-H - In cijfers
Dierenasiel Kn-H - Wetgeving

Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 9
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 9
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 2
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 3
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 4
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 5
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 6
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 7
Dierenasiel Kn-H - Adoptienieuws 8
Dierenasiel Kn-H - Hoe kon je?

Een hond voor mij?

Heeft u........tijd voor uitlaten, wandelen, opvoeden, spelen en verzorgen?


Heeft u........geld voor voeding, medische zorg en diverse andere zaken?


Bent u........bereid om aan de hondenetiquette op straat te voldoen?


Heeft u.......een geschikte leef-en woonsituatie voor een hond?


Heeft u.......zin om uw hond goed op te voeden?


Bent u er nog steeds van overtuigd dat u een hond kunt bieden wat hij nodig heeft en wilt u een hond aanschaffen? Heel begrijpelijk, maar neem de tijd om een hond daadwerkelijk te kopen/adopteren en laat u goed informeren!


Download hier de folder "een hond voor mij?"                                                   Bron:hondenbescherming.nl

Kinderen en honden kunnen elkaars beste vrienden zijn. En Inmiddels zijn er ook wetenschappelijke studies die laten zien dat het hebben van en zorgen voor een huisdier heel goed is voor de ontwikkeling van een kind. Maar....kinderen zijn ook vaak het slachtoffer van hondenbeten. Ze zijn vaak zo dol op honden dat ze precies dingen doen die een hond niet echt prettig vindt: plotseling aaien, om zijn nek hangen of aan zijn staart trekken. Met een paar regels voor een goede omgang tussen hond en kind kunnen ze toch veel plezier aan elkaar beleven.


Download hier de folder "Kind en hond"                                                               Bron:hondenbescherming.nl


  

Kind en hond

Hond en omgeving

Honden maken deel uit van onze samenleving. Zij geven vrolijkheid en kleur aan het leven van de hondenbezitter. Bovendien zijn honden soms zelfs onmisbaar als hulphond voor gehandicapten of bijvoorbeeld bij het opsporen van vermisten. Maar...de publieke ruimte moet met elkaar gedeeld worden. Als we daarbij geen rekening houden met elkaar onstaat overlast. Wat mensen als hinderlijk ervaren is voor iedereen verschillend: harde muziek, rommel op straat, maar ook hondengedrag. Als er geklaagd wordt over honden heeft dat meestal te maken met poep, blaffen of loslopen.


Download hier de folder "Hond in de omgeving"                                                  Bron:hondenbescherming.nl

  

Een volwassen hond adopteren

De meeste volwassen honden komen uit het asiel. Prima honden waar niks mee aan de hand is. Veelal zitten ze daar vanwege zogenaamd ongewenst gedrag.

Een denkfout is echter dat ongewenst gedrag bij honden niet kan worden veranderd in gewenst gedrag. De meeste honden kunnen in goede handen fantastische huisvrienden worden.
Een hond hoeft ook niet per definitie ongewenst gedrag te herhalen bij een nieuwe eigenaar. Een hond laat het gedrag zien wat van hem verwacht wordt. Bewust of onbewust geven wij signalen af die de hond interpreteert. Afhankelijk van die signalen geeft de hond daar een reactie op. De manier waarop hij signalen interpreteert is mede afhankelijk van inprenting, socialisatie en ervaringen. Je kunt dus stellen dat je grotendeels zelf verantwoordelijk bent voor het gedrag dat uw hond laat zien.
De volgende fout die wordt gemaakt is het idee dat we ervan uitgaan dat onze nieuwe hond eerst moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. Voordat we iets ondernemen met onze nieuwe aanwinst, gaan we hem eerst vertroetelen omdat hij zo zielig is of zoveel heeft meegemaakt. Hiermee gaan we voorbij aan alle natuurlijke rangorde regels met alle gevolgen van dien. En dan moet de hond weer terug naar het asiel want hij vervalt in zijn oude gedragingen..
Jammer, want het had voorkomen kunnen worden.
Een nieuwe eigenaar betekent voor de hond met een schone lei beginnen. Het is ook goed mogelijk dat bij de vorige eigenaar geen ongewenst gedrag bekend was maar bij ú plotseling opduikt.

Een hond heeft slechts twee dagen nodig om aan zijn nieuwe omgeving te wennen en twee weken om te onderzoeken waar zijn grenzen liggen.
Zodra uw nieuwe hond een poot over de drempel zet gelden alle natuurlijke rangorde regels. U moet hier van meet af aan zeer consequent mee omgaan, om te voorkomen dat uw hond in zijn oude (ongewenste) gedrag vervalt.
U meldt zich natuurlijk direct bij een honden werkgroep en begint met het opbouwen van een natuurlijke mens/hond relatie. Als uw hond hierna zou moeten kiezen tussen u of zijn vorige eigenaar dan zou hij zonder aarzeling voor u kiezen. Omdat u degene bent die hem duidelijkheid en zekerheid geeft binnen de rangordestructuur.

'Een oude hond leert geen nieuwe trucjes' is ook een bakerpraatje. Wel neemt het tempo af waarmee een hond leert. Na vier/vijf jaar begint zijn herseninhoud te slinken en kost het trainen van nieuwe commando's meer tijd.

Wist u dat de opleiding van een politiehond een doorlopende training vergt? Tot aan zijn dood moet hij blijven bijscholen.

Gemiddeld kan een hond zestig á vijfenzestig verschillende commando's leren. De meeste honden komen echter niet verder dan een stuk of tien verschillende commando's. Dat betekent dat er in de meeste volwassen honden nog een groot ongebruikt potentieel is voor het aanleren van nieuwe oefeningen .

Wilt u een volwassen hond aanschaffen dan is het wel van belang dat u de ongewenste eigenschappen kent. Met deze kennis kunt u dan het in herhaling vallen voorkomen. Ook kunt u dan bedenken of u voldoende tijd en kennis beschikbaar heeft om het ongewenste gedrag voortaan te voorkomen, of hulp om het ongewenste gedrag in goede banen te kunnen leiden. In ieder geval zou het verstandig zijn om uzelf alles over de natuurlijke gedragingen tussen honden onderling bij te brengen. Er zijn voldoende boeken over dit onderwerp te vinden.


                                                                                                                         Bron: www.hondenpage.com  

Een hond ja!...die bijt nee!

Trouw, vrolijk, aanhankelijk, dankbaar, waakzaam....ideaal gezelschapsdier, die hond! Nochtans worden in ons land elk jaar zowat 100.000 mensen gebeten, vooral kinderen en meestal thuis. Hoe kan dit vermeden worden?


Download hier de folder "Een hond ja! Die bijt nee!"

Dierenasiel

Knokke-Heist